Giới thiệu cuốn sách Quản trị Nông nghiệp 4.0

admin | 09:50 05/05/2022

Quản trị nông nghiệp 4.0

Chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò của tài nguyên tự nhiên gồm nước, đất, rừng và sinh vật đối với đời sống hàng ngày.

Nhưng chúng ta cũng đang đứng trước thách thức tài nguyên bị cạn kiệt.

Đã đến lúc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), nông nghiệp số để kịp thời thích ứng với biến đổi khí hậu và mang lại sự thịnh vượng cho nông dân và cộng đồng.

Cuốn sách Quản trị Nông nghiệp 4.0 mong muốn gửi đến độc giả một số khái niệm, mô hình quản lý và chuyển đổi đã và đang được triển khai thành công tại nhiều nơi trên thế giới với hy vọng là một nước nông nghiệp, Việt Nam sẽ trở nên hùng cường nhờ nông nghiệp./.

Dịch giả Nguyễn Đức Dũng.