Giới thiệu cuốn Chính quyền số và Quản trị

admin | 10:07 05/05/2022

Chính quyền số và Quản trị

Chính quyền số là một công cụ để nhà nước quản trị xã hội theo đúng phương châm ‘lấy người dân làm trung tâm’ thông qua mô hình ‘Chính quyền số một-điểm-dừng’. Theo đó, người dân sẽ sử dụng dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động cá nhân theo cách chủ động tiếp cận và tương tác hai chiều ngay lập tức.

Đây là một bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số vì bản chất của chuyển đổi số là loại bỏ khâu trung gian, tiết kiệm thời gian và sẵng sàng phục vụ.

Tác giả trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách Chính quyền số và Quản trị./.

Nguyễn Đức Dũng