Bàn về cuốn Phụ nữ, đàn ông và kinh tế

admin | 14:36 04/04/2020
Thật ra tôi cũng như các bạn trẻ hiện nay, có thể rất thạo facebook, tumblr, instagram hoặc các phần mềm giải trí tuy nhiên những kiến thức về cuộc sống về xã hội lại không hề biết gì. Vì sao đàn ông lại thường được nói là trụ cột gia đình, và vì sao phụ nữ lại là hậu phương vững chắc để cho đàn ông xông pha xã hội? Những câu hỏi đó nếu không đọc sách phụ nữ, đàn ông và kinh tế chắc tôi cũng chỉ nghĩ rằng do bề trên nói vậy thì là vậy. 
Tôi đã mua đến cuốn sách thứ 3 của tác giả dịch thuật, vì sao tôi có thể ủng hộ tác giả bởi vì khi bắt đầu tìm tới sách, tôi may mắn tìm đọc được cuốn đầu tiên của tác giả, từ thiết kế bìa đến nội dung đều rất tâm huyết và tỉ mỉ. Tôi bị ảnh hưởng bởi tác giả rất nhiều, lối giải thích tuy dễ hiểu nhưng có lúc đọc bạn sẽ phải tư duy một chút, bởi tác giả có nguồn tri thức dồi dào và đó điều điều tôi thích nhất ở tác giả.
Highly recommend các bạn cuốn phụ nữ đàn ông và kinh tế, cuốn này nên đọc trước tiên nhé.
Cảm ơn tác giả dịch thuật về những kiến thức quý báu mà tác giả mang tới./.
Độc giả: Thảo Anh
Điện thoại: 0838311992