Quản trị chuỗi cung ứng 4.0

Quản trị chuỗi cung ứng 4.0

Mã sản phẩm: QTCCU4031
Danh mục: Sách nói
Khổ sách11.3x17.6 cm
Định dạngBìa cứng
Trọng lượng200 gram

Thuật ngữ ‘quản trị chuỗi cung ứng’ được biết đến vào cuối thập niên 80 và trở nên phổ biến vào những năm 90 của thế kỷ trước. Trước đó, doanh nghiệp sử dụng thuật ngữ ‘hậu cần’ (logistics) và ‘quản lý hoạt động vận hành’ (operations management).

Chuỗi cung ứng bao gồm các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh từ thiết kế, sản xuất, cung cấp và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ. Doanh nghiệp dựa vào chuỗi cung ứng nhằm cung cấp hàng hóa và dịch vụ để tồn tại và phát triển. Từng doanh nghiệp phù hợp với một hoặc nhiều hơn một chuỗi cung ứng và chúng đều có vai trò riêng.

Tốc độ thay đổi và sự bất ổn trên thương trường khiến cho doanh nghiệp phải thức tỉnh về chuỗi cung ứng họ đang tham gia và hiểu rõ vai trò của chính họ trong thị trường. Những doanh nghiệp luôn luôn tìm hiểu cách xây dựng và tham gia vào những chuỗi cung ứng lớn sẽ có lợi thế cạnh tranh tại thị trường họ hướng tới.

Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi sự cải tiến liên tục từ mức độ dịch vụ khách hàng cho tới hiệu quả hoạt động trong nội bộ của doanh nghiệp. Cuốn sách Quản trị Chuỗi cung ứng 4.0 đề cập tới một số nội dung về tầm quan trọng của công nghệ thông tin và những cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật./.